O konferencji

Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka jest to odbywająca się corocznie prestiżowa konferencja, organizowana przez cztery czołowe warszawskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Wydarzenie to skupia czołowych specjalistów z szeroko rozumianego e-learningu, reprezentujących wiodące ośrodki naukowo-dydaktyczne w Polsce i na świecie.

O konferencji

Tematyka

Tematyka organizowanych dotychczas konferencji koncentrowała się na problematyce ściśle związanej ze zdalną edukacją wykorzystującą technologie informacyjne w dydaktyce przede wszystkim szkół wyższych. Kolejne jej edycje były przeglądem zagadnień istotnych z punktu widzenia osób i instytucji podejmujących próby wdrażania e-nauczania w swoich środowiskach. Tematyka konferencji skupiała się w dużej mierze i coraz bardziej na prezentacji tego, co robimy i jak robimy w dziedzinie e-nauczania w swoich środowiskach.

Hasło przewodnie

Hasłem przewodnim XVI Konferencji VU 2016 jest:

EDUKACJA W ŚWIECIE INFORMACJI I INTERNETU

Czas, w którym żyjemy jest czasem wielkich zmian i przeobrażeń. Napędem tych zmian jest ogromny rozwój technologii rejestracji, przechowywania i transmisji informacji. Zgadzamy się z poglądem, że obserwowany postęp dokonali swoją pracą wykształceni ludzie wszystkich krajów. System edukacji wypracowany przez kilka pokoleń zaowocował kolejnym przełomem cywilizacyjnym.

Ta nowa cywilizacja, której zręby dopiero tworzymy, nazywana jest przez jednych "cywilizacją informacji", przez innych "cywilizacją wiedzy". W tym nowym świecie zadania, które stoją przed edukacją istotnie rosną. Społeczeństwa zdają sobie sprawę, że aby nadążyć za szybko zmieniającym się światem, aby go rozumieć i w porę dostosować się do zmieniających się warunków życia i pracy należy kształcić się przez całe życie.
Powstaje pytanie - jak?

Dla kogo?

Do udziału w konferencji zapraszamy więc wszystkich, którzy są w różny sposób zaangażowani w kształcenie, których interesuje doskonalenie polskiej edukacji w dobie wszechobecnego Internetu i dynamicznego rozwoju urządzeń mobilnych. Szczególnie zapraszamy nauczycieli wszystkich szczebli oraz doktorantów.

Ważne daty

Otwarcie rejestracji
uczestników i referatów

11 stycznia 2016 r.

Termin nadsyłania streszczeń referatów

18 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie listy przyjętych referatów

04 maja 2016 r.

Konferencja

22 - 23 czerwca 2016 r.

Uczelnie partnerskie

Organizatorem Konferencji jest:

Lokalizacja Konferencji

Politechnika Warszawska
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Techologii
ul. Rektorska 2, 00-614 Warszawa


Konferencja odbywa się w budynku CZIITT PW, około 100 metrów od Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.
Dojazd komunikacją miejską z dworca Warszawa Centralna - linia 10
Dojazd komunikacją miejską z dworców autobusowych Wilanowska i Młociny - Metro M1

Organizator

Organizatorem XVI Konferencji Uniwersytet Wirtualny VU2016 jest
Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW.

Jak się z nami skontaktować?

Jak się z nami skontaktować?

W sprawach związanych z Konferencją prosimy o kontakt z członkami Komitetu Organizacyjnego: